Kata

Lista över JKA Kata med antal steg, och på vilka det är kiai.

När det gäller användandet av stegnummerering, är det viktigt att numreringen ses som ett hjälpmedel och inte som ett hinder för att lära katan. Fokus i träningen bör alltid ligga på att utföra katan så teknisk korrekt som möjligt. Stegnumreringen får inte missuppfattas så att kraften primärt lägges på att lära sig detta!

JUGO-KATA

Dessa 15 kata är de som Gichin Funakoshi ursprungligen tog med sig till Japan 1922 som grunden till hans karate.

Kata

Steg

Kiai

Heian Shodan

Fridfull, en sammansättning av orden "heian" och "antei" som översättes frid och lugn.

Gammalt namn "Channan" som senare blev "Pinan" vilket fortfarande används av en del andra stilar.

Viktiga tekniker:Kokutsu dachi Shuto uke

21

09/17

Heian Nidan

Se förklaring för Heian Shodan

Viktiga tekniker: Jodan Uraken, Chudan yoko keage

26

11/26

Heian Sandan

Se förklaring för Heian Shodan

Viktiga tekniker: Migi-ashi-fumikomi, kibadachi, migi-empi-ate, dvs teknik 12, 14 och 16. (Kanske Migi-furi-empi)

20

10/20

Heian Yondan

Se förklaring för Heian Shodan

Viktiga tekniker: Kosa dachi

27

13/25

Heian Godan

Se förklaring för Heian Shodan

Viktiga tekniker: Mizu-nagare kamae dvs teknik 3 o 6

23

12/19

Tekki Shodan

Järnhäst. Väldigt gammal Shurite kata som hette Naihanchi.

De fem viktiga tekniker i Tekki: Kiba Dachi, överkroppens vridning, huvudes vridning, armbågens position, helheten.

29

15/29

Tekki Nidan

Se förklaring för Tekki Shodan

24

16/24

Tekki Sandan

Se förklaring för Tekki Shodan

36

16/36

Bassai Dai

Att storma en borg. Dai betyder stor. Gammalt namn "Passai", "Patsai" eller "Patasai"

42

19/42

Kanku Dai

Att titta på himeln. Ursprungligen namngett efter Kung Siang Chun (Koshokun på japanska)

Gammalt namn "Kushanku"

65

15/65

Jitte

Tio händer. Benämns även "Jutte"


24

13/24

Hangetsu

Halv måne. Gammalt namn "Seishan"


41

11/40

Enpi

Flygande svalan eller svalans flykt. Gammalt namn "Wanshu"


37

15/36

Gankaku

Trana på klippan/stenen. Gammalt namn "Chinto"


42

28/42

Jion

Tempel klocka


47

17/47

Dessa kata har integrerats senare i Shotokan systemet.

Bassai Sho

Lilla Bassai. Sho = liten. Katan är skapad av Yatsutsune Itosu med Bassai Dai som förebild.


27

17/22

Kanku Sho

Lilla Kanku. Sho = liten Katan är skapad av Yatsutsune Itosu med Kanku Dai som förebild.


48

6/48

Gojushiho Dai

54 steg. Dai = stor.

67

59/66

Gojushiho Sho

54 steg. Sho = liten. Gammalt namn "Useshi" sedan byttes namnet av Funakoshi till "Hotaku"

65

57/64

Chinte

Ovanliga/främmande händer. Gammalt namn "Shoin"

32

28/32

Sochin

Orörlig/slagit rot. Gammalt namn "Hakko". Troligen skapad av Ankichi Arakaki, och anpassad av Yoshitaka Funakoshi

41

30/41

Nijushiho

24 steg. Gammalt namn "Niseshi". Troligen skapad av Ankichi Arakaki.

34

18/33

Unsu

Händer ur molnen. Även denna kata kan spåras till Ankichi Arakaki

48

36/48

Jiin

Tempel mark/helig mark. Gammalt namn "Shokyo"

35

11/35

Meikyo

Polerad/blank spegel. Gammalt namn "Rohai"

33

32

Wankan

Kungens krona. Gammalt namn "Hito" eller "Shiofu". Kan spåras helt tillbaka till Sokun Matsumora

24

24

Intressant om Taikyoku kata

I boken Shotokan karate its history & evolution av Randall G Hassell.(Copyright (c)1995 by Randall G. Hassell. Used by Permission)

Står det så här om Taikyoku-kata.

Taikyoku-kata skapades av Genshin Hironishi och Yoshitaka (Giko) Funakoshi. Gichin Funakoshi lärde inte ut eller tränade Taikyoku.

De principer som dessa kator är skapade runt stämmer inte överens med de principer som en kata skall uppfylla. De är inte kator utan en grundläggande träningsform.

Mästaren Minoru Miyata blev tillfrågad av Genshin Hironishi och Yoshitaka (Giko) Funakoshi att ställa upp som modell vid fotograferingen och av ren respekt för Yoshitaka, mäster Funakoshis son, gjorde han det. Dessa bilder användes sedan för att introducera Taikyoku formen. Däremot lärde sig Minoru Miyata aldrig Taikyoku eller undervisade i dem.

De enda som i Japan känner dessa "övningar" är den grupp som härstammer från Waseda universitetet. Den äldsta Shotokangruppen, från Keio-universitetet känner inte till Taikyoku. Enligt mäster Nakayama som dagligen tränade med Gichin Funakoshi nämnde han inte Taikyoku någongång. "Jag kan med säkerhet säga att Taikyoku inte finns med i den originala versionen av Karate-do Kyohan" Masatoshi Nakayama.

översättning av Leslie Jensen

Då jag tyckte detta var ganska intressant information kontaktade jag Shingo Ohgami, Chefsinstruktör för Svenska Wadokai, som forskar i karatens historia, och frågade om sanningshalten i ovanstående text. Shingo Ohgami svarade så här:

Taikyoku-kata gjordes runt 1940 mitt under det pågående kriget tillsammans med Ten no Kata, Chi no Kata etc.

Den (de) gjordes av Funakoshi Yoshitaka med samtycke av Funakoshi Gichin.

I krigstid skall rörelserna vara så enkla som möjligt så att så många som möjligt kan lära sig snabbt. Tillsammans med Ten no Kata etc. är Taikyoku Kator är inte riktigt kata, men Svenska Wadokai använder dem för nybörjare.

Det stämmer definitivt inte att Nakayama tränade för Funakoshi hela tiden - Nakayama åkte till Kina efter universitet, mellan 1937-1946 enligt boken Conversation with the master,Nakayama Masatoshi av Randall G Hassell.(Copyright (c)1995 by Randall G. Hassell. Used by Permission)

Nakayama var inte i Japan när Taikyoku-kata gjordes.

Taikyoku-kata var en av orsakerna till splittring mellan JKA och Shotokai. Shotokai accepterade Taikyoku, medan JKA vägrade.

Funakoshis sista bok Karatedo Kyohan 1958 presenterar Taikyoku-kata shodan, nidan och sandan. I boken visar Egami Shigeru de flesta kata, inkl. Taikyoku Shodan.

Funakoshi Gichin skriver så här: Då det gäller Taikyoku-kata finns shodan, nidan och sandan. Taikyoku Shodan katan, består av två handtekniker, Chudan oizuki och Gedan-barai, samt Zenkutsu-dachi. Det här är en introduktionskata och den är lätt för nybörjare att lära sig, men samtidigt som namnet Taikyoku säger, är detta en kata som man efter att ha tränat mycket, kommer tillbaka till. Den är den slutliga och högsta katan. Som namnet Taikyoku (Taichi på kinsiska, tai=grand, kyoku=ultimum, terminus) indikerar.