Betalning

Medlemsavgift för alla tränande per kalenderår är: 250:-


Träningsavgift för vuxna(13 år och upp) per halvår är: 1200:-


Träningsavgift för barn(Till och med 12 år) per termin är: 600:-


Vid ev. frågor, skicka mejl till

info@eskk.nu


Bankgironummer: 5274-8704


Swishnummer: 070 572 44 57


Nya medlemmar ska anmäla medlemsskap, sen skickar vi en faktura.